Friesland Kickboxing Training Classes | Fitness Kickboxing Workouts

Friesland Kickboxing Classes | Fitness, Gyms & Classes

Friesland Fitness Kickboxing Training and Conditioning

 

 

Friesland Kickboxing Fitness Training and Business System

  

Japanese kickboxing originates in the 1960s, with competitions held since the 1960s. American kickboxing originates in the 1970s. Japanese kickboxing developed into K-1 in 1993. Historically, kickboxing can be considered a hybrid martial art formed from the combination of elements of various traditional styles. This approach became increasingly popular in Friesland since the 1970s, and since the 1990s, kickboxing has contributed to the emergence of mixed martial arts via further hybridization with ground fighting techniques from jujutsu and collegiate wrestling.


 

Friesland Fitness Kickboxing Instructor Training and Certification from the MMA Conditioning Association

There is no single international governing body. International governing bodies include World Association of Kickboxing Organizations, World Kickboxing Association, International Sport Karate Association, International Kickboxing Federation, World Kickboxing Federation, World Kickboxing Network, among others. Consequently there is no single kickboxing world championship, and champion titles are issued by individual promotions, such as K-1, It's Showtime, Lumpinee Boxing Stadium, among others.

What Is Cardio Kickboxing?
Cardio Kickboxing in Friesland is a combination of dance and martial arts that will undoubtedly improve your endurance and cardiovascular fitness, tone muscles and shred your abs if you practice consistently with power and precision. Cardio Kickboxing routines are characterized by their high intensity intervals coupled with toning recovery periods to zap calories and define your muscles.

Most of all, cardio kickboxing in Friesland is fun! Set to upbeat music, the energetic instructor keeps you from being bored by challenging your mind and your body. Cardio kickboxing classes are a great juxtaposition to your more monotonous running or elliptical days.

There is No Contact in Cardio Kickboxing
Cardio kickboxing in Friesland does not include contact or actual combat! Most often there are no bags, no gloves, just an intense workout. Even the self-defense based moves, like punches, kicks and blocks are usually modified enough to reduce possible injury and to increase fat loss, not fighting ability.

Fitness kickboxing in Friesland is one of the most popular forms of activity more and more people are trying today. Kickboxing is a form of martial arts that incorporate kicking and punching. And focus on increase cardio endurance and strengthening of core muscle groups.

Fitness kickboxing in Friesland is a great way for you to increase your fitness level while trying new, fun, and exciting workouts. No more boring treadmills or track. Fitness kickboxing will increase your overall flexibility and coordination from the different complex punches and kicks you will learn. It will increase you confidence, too – giving you an overall sense of wellbeing and security.

Country is Netherlands (NL):

Region is: Friesland

Cities are:  Aalsum Aasterein Abbega Achlum Akkrum Akmarijp Aldhoarne Allingawier Anjum Annaparochie Appelscha Arkum Arum Augsbuur Augustinusga Baaiduinen Baard Bakhuizen Bakkeveen Balk Ballum Bantega Bargebek Bartlehiem Beetgum Beetgumermolen Beets Beetsterzwaag Bergum Berlicum Betterwird Birdaard Birstum Bisschop Blauwhuis Blija Boekhorst Boelenslaan Boer Boijl Boksum Bolsward Bonkwerd Bontebok Boornbergum Boornzwaag Boxum Boyl Bozum Brandeburen Brantgum Britsum Broek Broeksterwoude Buitenpost Burgwerd Burum Cornjum Cornwerd Damwoude De Blesse De Broek De Bult De Compagnie De Gaasten De Hel De Hoeve De Knipe De Meente De Tike De Valom De Veenhoop De Wieken De Wilgen De Woudfennen Deersum Deinum Delfstrahuizen Dokkum Dongjum Doniaga Donkerbroek Drachten Drachtstercompagnie Driesum Drogeham Dronrijp Echtenerbrug Ee Eernewoude Eestrum Egbertsgaasten Elahuizen Engelum Engwierum Exmorra Exmorrazijl Ezumazijl Ferwerd Ferwoude Finkeburen Finkega Finkum Firdgum Flansum Fochteloo Follega Folsgare Fons Formerum Foudgum Franeker Friens Frieschepalen Gaast Gaastmeer Galamadammen Garijp Gauw Gerkesklooster Gersloot Giekerk Giekerkerhoek Gietersebrug Godngahuizen Goingarijp Gorredijk Goutum Greonterp Groot Medhuizen Grouw Hallum Hantum Hantumeruitburen Hantumhuizen Hardegarijp Harich Harkema Harlingen Hartwerd Haskerdijken Haskerhorne Haule Haulerwijk Heeg Heerenveen Heidehuizen Hemelum Hempens Hemrik Hennaard Het Zwartveen Hichtum Hidaard Hieslum Hijum Hilaard Hindeloopen Hitzum Hollum Holwerd Hommerts Hoog-duurswoude Hoogzand Hoornsterzwaag Houtigehage Idsegahuizum Idskenhuizen Ijlst Ijsbrechtum Iniaheide Irnsum Itens Jansenstichting Janum Jellum Jelsum Jislum Jonkersland Jorwerd Joure Jubbega Jutrijp Katlijk Kimswerd Kleine Wiske Kloosterburen Kollum Kollumerland Kollumerpomp Kollumerzwaag Kooten Kootstertille Kortehemmen Kortezwaag Kortwoude Koudenburg Koudum Koufurderrige Kubaard Langedijke Langelille Langezwaag Langweer Leegte Leeuwarden Leewarden Legemeer Leije Lekkum Lemmer Lichtaard Lioessens Lions Lippenhuizen Lodnga Lollum Luchtenveld Luinjeberd Luxwoude Makkinga Makkum Mantgum Marrum Marssum Menaldum Metslawier Middelburen Midlum Midsland MidslGn Miedum Mildam Minnertsga Mirns Moddergat Moleneind Molenend Molkwerum Morra Moscou Munnekebaayum Munnekeburen Munnekezijl Nes Niawier Nieuw Beets Nieuw Weper Nieuwe Bildtdijk Nieuwehorne Nieuweschoot Nij Altoenae Nij Beets Nijeberkoop Nijega Nijehaske Nijeholtpade Nijelamer Nijemirdum Nijetrijne Nijhaske Nijkerk Nijland Noordbergum Noordwolde Oenkerk Offingawier Oldeberkoop Oldeboorn Oldeholtpade Oldeholtwolde Oldelamer Oldeouwer Oldetrijne Olterterp Ooste Oosterbierum Oosterboorn Oosterburen Oosterend Oosterlittens Oostermeer Oosternijkerk Oosterstreek Oosterwolde Oosterzee Oosthem Oostrum Opeinde Oppenhuizen Oranjewoud Oude Bildtzijl Oude Leije Oude Leye Oudega Oudehaske Oudehorne Oudemirdum Oudeschoot Oudkerk Oudwoude Ouwsterhaule Paesens Parrega Peins Petersburg Pieterburen Pietersbierum Pingjum Poppenhuizen Raard Rauwerd Ravenswoud Reitsum Ried Rien Rijperkerk Rijs Rinsumageest Rohel Roodhuis Roodkerk Rotsterhaule Rottevalle Ruigahuizen Schalsum Scharnegoutum Scharsterbrug Schettens Schiermonnikoog Schillaard Schingen Schoterzijl Schraard Schuilenburg Sexbierum Sibrandaburen Siegerswolde Siegerswoude Sijbrandaburen Sijbrandahuis Sijthuizen Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Sint Nicolaasga Sintjohannesga Slappeterp Sloten Smallebragge Snakkerburen Sneek Sondel Sonnega Spanga Staveren Stavoren Steggerda Stiens Strand Stroobos Stryp Suameer Suawoude Surhuisterveen Surhuizum Sybrandahuis Tacozijl Ter Idzard Terband Terhorne Terkaple Ternaard Teroele Terwispel Tieljerk Tietjerk Tijnje Tilburen Tirns Tjalleberd Tjerkgaast Tjerkwerd Triemen Tritzum Twijzel Twijzelerheide Tynje Tzum Tzummarum Uilesprong Uiteinde Uitwellingerga Ureterp Veenklooster Veenoord Veenwouden Vegelinsoord Veneburen Vinkega Vosseburen Vrouwenparochie Wanswerd Warfstermolen Warga Warniahuizen Warns Warstiens Wartena Waskemeer Weidum Welsrijp West Aan Zee Westergeest Westhoek Wetzens Wier Wieuwerd Wiewerd Wijckel Wijckelereebuurt Wijnaldum Wijnjewoude Wijns Wijtgaard Winsum Wirdum Witmarsum Witteveen Wolvega Wommels Wons Workum Woudsend Wouterswoude Wyns Wytgaard Ysbrechtum Zandhuizen Zuidhorn Zurich Zwaagwesteinde Zwagerbosch Zwarte Haan Zweins

Latitude: 53.1011486486487 Longitude: 5.83822072072072